Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε μας τα άρθρα σας και ότιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε ή να καταγγείλετε στο email: bluewhitepassion@gmail.com

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπόμνημα στον Υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα απέστειλε η ΠΑΕ Νίκη Βόλου για το θέμα που έχει προκύψει με τη φορολογική ενημερότητα της εταιρείας. Το υπόμνημα κοινοποιήθηκε και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, στον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη, στον Υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Ιωαννίδη και στους βουλευτές Μαγνησίας, Αθανάσιο Νάκο, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Μαρίνα Χρυσοβελώνη και Παρίση Μουτσινά.
Συγκεκριμένα:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης και μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στη Νέα Ιωνία Βόλου επί της οδού Μαιάνδρου Αριθμός 14, και εκπροσωπείται νόμιμα.

Ως γνωρίζετε, τυγχάνουμε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει συσταθεί κατά νόμο με την υπ' αριθμόν 516/26-7-2002 πράξη - καταστατικό της Συμβολαιογράφου Φερών Μαγνησίας κας Μαρίας Στ. Γκέσκου και η άδεια σύστασής της και η έγκριση του καταστατικού της δόθηκαν από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμόν Κ-2-10904/21-8-2002 Απόφασή του, περίληψης του ως άνω καταστατικού της δημοσιευθείσης κατά νόμο στο υπ' αριθμόν 8844/22-8-2002 φύλλο της εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο (2011 - 2012) η Ομάδα μας, μέσα σε ένα κυκεώνα προβλημάτων που προέκυψαν από την εγκληματική και δόλια κακοδιαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από τους ιθύνοντες που είχαν στα χέρια τους τις τύχες της ομάδας, αλλά και την εγκληματική αμέλεια των εποπτικών αυτής αρχών, που ανέχονταν την ασυδοσία των τελευταίων, μετείχε με επιτυχία στο πρωτάθλημα της FOOTBALL LEAGUE 2, όπου και επέτυχε την άνοδό της στη Β’ Εθνική Κατηγορία (FOOTBALL LEAGUE).
Η παρούσα διοίκηση της Ομάδας, έχοντας αναλάβει τις τύχες της κατόπιν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 28ης Ιουλίου 2012, ανέλαβε το τιτάνιο έργο της εξυγίανσης της Εταιρείας, της εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς ιδιώτες και προς Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες, αλλά και της τακτοποίησης των ατασθαλιών απέναντι σε όλες τις εποπτεύουσες αυτήν Αρχές, οι οποίες και χρονολογούνταν ήδη από του έτους 2006 έως και τη σήμερον.
Προς την ευδόκιμη εκπλήρωση της ανωτέρω δέσμευσής μας απέναντι στο ευρύ κοινωνικό σύνολο της περιοχής του Βόλου, που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της πορείας της Ομάδος, συνειδητοποιώντας δε ευθύς εξαρχής και καθ' όλα τα στάδια της εμπλοκής ημών στα κοινά αυτής, το καθήκον μας για τη μόνιμη εγκαθίδρυση της οικονομικής ευταξίας στην ΠΑΕ , από την πρώτη κιόλας ημέρα της απλής ανάληψης της διαχείρισης (management) αυτής, προ της μετουσίωσης της προσπάθειάς μας σε τακτικό διοικητικό σχήμα πλήρους ευθύνης, ενεργήσαμε αμελλητί άπαντα τα προς τούτο δέοντα.
Δι’ ό λόγο, από την 17.04.2012, ότε και παρεχωρήθη από την έως τότε προσωρινή-μεταβατική Διοίκηση Πρωτοδικείου της ΠΑΕ προς ημάς, η διαχείριση και εκμετάλλευσή της (με το υπ' αριθμ. 111/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της ανωτέρω διορισθείσας μεταβατικής διοίκησης, δι’ αντίστοιχης προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου), προέβημεν στην υποδειγματική εκπλήρωση όλων των νομίμων υποχρεώσεων της ΠΑΕ απέναντι στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς και στις οικείες οικονομικές υπηρεσίες, για το χρονικό διάστημα Απριλίου 2012-Ιουλίου 2012. Πλέον συγκεκριμένα, το παρόν διοικητικό σχήμα εξόφλησε πλήρως τις αναλογούσες στο ως άνω χρονικό διάστημα ασφαλιστικές εισφορές (ποσού άνω των 20.000 ευρώ), προέβη αποτελεσματικά σε περαίωση των φορολογικών εκκρεμοτήτων της ΠΑΕ, κατέβαλε το σύνολο των αντιστοιχούντων σε Φ.Π.Α. και σε παρακρατούμενο Φ.Μ.Υ. οικονομικών- εργοδοτικών υποχρεώσεων της ομάδος κατά τον πλέον εύτακτο τρόπο και εξόφλησε το σύνολο των οφειλομένων ποσών σε φορείς ιδιωτικής ασφάλισης των ποδοσφαιριστών αυτής.
Άμεσο αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών μας ήταν η ολική ανάσχεση του κλίματος δυσπιστίας και δυσθυμίας, το οποίο δικαιολογημένα αντιμετώπιζε η ΠΑΕ μέχρι τούδε, εξαιτίας των πράξεων, των παραλείψεων και του κλίματος της «κεκαλυμμένης συνενοχής» των προγενεστέρων κρατούντων στους κόλπους αυτής, οι οποίοι και θα οδηγηθούν ανεξαιρέτως (γεγονός για το οποίο δεσμευόμεθα σήμερα απολύτως ενώπιον Σας) και εν ευθέτω χρόνω στην βάσανο της ελληνικής Δικαιοσύνης.
Όλα τα παραπάνω, παράλληλα με την πιο σημαντική προτεραιότητα της διοίκησης, ήτοι της δημιουργίας μίας υγιούς και ανταγωνιστικής Ομάδας που θα εκπροσωπήσει επάξια την Πόλη και τον φίλαθλο κόσμο του Βόλου στο επικείμενο πρωτάθλημα της FOOTBALL LEAGUE καθώς, μόνο μέσω της επίτευξης αυτού του στόχου η Ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ποικίλες και δυσθεώρητες υποχρεώσεις που κληρονόμησε από τις παρελθούσες εγκληματικά αμελείς διοικήσεις της.
Κατόπιν και συμμορφούμενοι προς την προτεραία έξωθεν καλή μαρτυρία μας, από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας ως Τακτική Διοίκηση πλήρους ευθύνης, προσφύγαμε στις αρμόδιες Αρχές και, ειδικότερα, στη Δ.Ο.Υ. της Νέας Ιωνίας Βόλου και στο Σ.Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας, προκειμένου να εντοπίσουμε τις ατασθαλίες, να αποτιμήσουμε με ακρίβεια τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της Π.Α.Ε. και να ρυθμίσουμε την, με τον προσφορότερο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο, ανταπόκριση και εκπλήρωση αυτών εκ μέρους ημών.
 Και τούτο δε, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, καθώς η προσήκουσα εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεών μας αποτελεί ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ περί της νομίμου συμμετοχής της Ομάδας στις πάσης φύσεως διοργανώσεις, με την εντεύθεν χορήγηση του Νόμω απαιτουμένου πιστοποιητικού συμμετοχής στις εγχώριες διοργανώσεις και στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων ενώπιον της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Παρά όμως την άοκνη προσπάθειά μας, με τη συνεχή, αδιάλειπτη και επανειλημμένη συνεργασία των εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας με τα αρμόδια όργανα τόσο της Δ.Ο.Υ. όσο και του Σ.Δ.Ο.Ε, και την παροχή από πλευράς μας όλων των αιτηθέντων στοιχείων, τόσο η Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου όσο και το Σ.Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας επιδεικνύουν αντικειμενική αδυναμία, λόγω της χρονικής στενότητας εκπλήρωσης των εκ του νόμου υποχρεώσεών τους, ήτοι της έγκαιρης διενέργειας και ολοκλήρωσης προσωρινού ελέγχου και της βεβαίωσης των όποιων προστίμων προκύψουν από αυτόν, ώστε να προβεί με τη σειρά της η Εταιρεία στην άμεση ρύθμιση αυτών και στον διακανονισμό αποπληρωμής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, σε εξήντα (60) δόσεις.
Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των παραπάνω ενεργειών, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στην Εταιρεία, αφού θα της αποστερήσει τη δυνατότητα λήψης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, προϋπόθεση απολύτως απαραίτητη για τη νομότυπη συμμετοχή της Ομάδας στις πάσης φύσεως εγχώριες διοργανώσεις. Τούτο δε, θα ισοδυναμεί με την οικονομική της καταστροφή και τη διάλυσή της.
Και γεννάται το εύλογο ερώτημα, ποιός, θεσμικός φορέας ή αυτοκλήτως ενεργών ιδιώτης, για ποιο λόγο και εξυπηρετώντας ποιά ακριβώς σκοπιμότητα εκθέτει την Ομάδα σε αυτόν τον κίνδυνο, τη στιγμή μάλιστα που σε άλλες Π.Α.Ε., οι οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, ουδόλως επιδεικνύουν τη συνεργασία και την ειλικρινή πρόθεση εξακρίβωσης και τακτοποίησης των ατασθαλιών, που επιδεικνύει η Εταιρεία μας, πέραν δε τούτου η μη τήρηση των κατά νόμο υποχρεώσεών τους αποτελεί κοινό τόπο ανά την Επικράτεια, ήτοι, είναι ευρέως γνωστό ότι δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ότι δεν αποδίδουν τους πάσης φύσεως παρακρατούμενος φόρους στην εφορία, ότι δεν τηρούν τους διακανονισμούς απέναντι σε δημόσιες αρχές και ιδιώτες, οι δε αρμόδιες Αρχές (Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης) κωφεύουν επιδεικτικά, χορηγώντας ομαλότατα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας εθελοτυφλώντας στις πασίδηλες παρατυπίες και παρανομίες τους.
Στα πλαίσια του ανωτέρω διενεργούμενου, με πρωτοβουλία μας, Προσωρινού Ελέγχου στα οικονομικά της ΠΑΕ, απεστάλη την 06.08.2012 Έγγραφο από την αρμοδία Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου προς τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων, Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Γ'), προς τον αποκλειστικό σκοπό της ενημέρωσης και της εκζήτησης της απαιτούμενης συναίνεσης από την ανωτέρω αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να τύχουμε, ως ΠΑΕ, της απαιτούμενης προσωρινής φορολογικής ενημερότητας, έως την ολοκλήρωση του ως άνω αναφερομένου, αλλά και του μετέπειτα Τακτικού Οικονομικού Ελέγχου, δεδομένης τόσο της ήδη εμπράκτως εκπεφρασμένης και ανέκκλητα σταθερής μας βούλησης να αποπληρώσουμε το σύνολο των υποχρεώσεών μας απέναντι στο Δημόσιο, όσο και την μη αποστέρηση της δυνατότητας στο αγωνιστικό τμήμα της ΠΑΕ να συμμετάσχει στις εγχώριες διοργανώσεις και να καρπωθεί σημαντικά έσοδα, τα οποία και εν συνεχεία θα αποδώσει για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων αυτής.
Εν τούτοις, μέσω μίας αοριστολογικής αναφοράς σε «λόγους δημοσίου συμφέροντος», η ρηθείσα συναίνεση ουδέποτε παρεσχέθη στην ΠΑΕ, γεγονός που προκαλεί δικαιολογημένη απορία περί της έννοιας και της ανάλογης προάσπισης του «δημοσίου συμφέροντος» κατά τα προηγούμενα έτη, όταν η ΠΑΕ, υπό το κράτος των προγενεστέρων εγκληματικά αμελών διοικήσεων, ελάμβανε φορολογική ενημερότητα δίχως να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι δε αρμόδιες επιτόπιες διοικητικές/φορολογικές Αρχές «ποιούσαν την ήσσα» με αποτέλεσμα την παρούσα χρονική στιγμή, η άρτι επιληφθείσα και επιμελέστατη Διοίκηση να καλείται να διαδραματίσει τον άχαρο ρόλο του «τεθλιμμένου συγγενή» ενώπιον ενός ήδη προαποφασισμένου, οικονομικού και αγωνιστικού επιταφίου, με θύμα την προσφυγική ιστορική μας ομάδα, καθ’ ην στιγμή είμεθα απολύτως έτοιμοι και προθυμοποιούμεθα, γεγονός που επαναλαμβάνουμε και δια του παρόντος, να αποπληρώσουμε άμεσα τα καταλογιστέα, εν ευθέτω χρόνω, δια των αντιστοίχων Διοικητικών Πράξεων, πρόστιμα και τις νόμιμες προσαυξήσεις, με την υπαγωγή μας σε ανάλογη προς τις υπόλοιπες ΠΑΕ ρύθμιση.
Κατόπιν τούτων, ευρισκόμεθα στη δεινή θέση της, με τα μέχρι την σήμερον ισχύοντα δεδομένα, μη δυνατότητας υποβολής πλήρους φακέλου ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (καταληκτική ημερομηνία η 27.08.2012), καθώς και στην Υπηρεσία Διοργάνωσης Πρωταθλημάτων Β’ και Γ' Εθνικής (καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου η 20.08.2012), για τη συμμετοχή μας στις οικείες διοργανώσεις.
Αναπόδραστη συνέπεια της παγίωσης της εν λόγω αδυναμίας μέσω της μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, θα ήτο ο αγωνιστικός υποβιβασμός της ομάδας, η οικονομική της αποτελμάτωση, αλλά, κυρίως δε και όλως προεχόντως, η αποστέρηση μιας ικανής προσόδου για το Δημόσιο, μέσω του προκαταβλητέου από την ΠΑΕ χρηματικού ποσού και της απαρέγκλιτης τήρησης της ορισθησομένης ρύθμισης, η οποία κρίνεται αδιανόητη υπό τις παρούσες ασφυκτικές δημοσιονομικές συνθήκες και την ασθμαίνουσα εισπραξιμότητα Φορολογικών εισόδων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω επισημάνσεων και τρέφοντας ακλόνητη την πίστη στα κοινωνικά σας αντανακλαστικά, καθώς η αγωνιστική και οικονομική άνθηση της εν λόγω ΠΑΕ αναμένεται να συμπαρασύρει αναπτυξιακά και την τοπική κοινωνία, που αναμένει ασμένως τα αποτελέσματα αυτής, σας καλούμε να προβείτε άμεσα και αρμοδίως στις απαραίτητες ενέργειες-συστάσεις-υποδείξεις στις οικείες υφιστάμενες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να εκφραστεί η αναγκαία συναίνεση για την χορήγηση όλως προσωρινής φορολογικής ενημερότητας στην ΠΑΕ.
Μέσω αυτής θα καταστεί δυνατό, έως του πέρατος του ήδη διενεργούμενου προσωρινού ελέγχου, και με σύμμαχο τον χρόνο, να κοινοποιηθούν, όπως δει, οι ανάλογες Πράξεις Επιβολής Προστίμου και να υπαχθούμε στη ρύθμιση των φορολογικών μας υποχρεώσεων, δια της άμεσης εξόφλησης του επιτασσομένου χρηματικού ποσού προκαταβολής, όταν τούτο καταστεί χρονικά και πραγματικά εφικτό από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και τον ρυθμιστικό διακανονισμό του υπολοίπου οφειλόμενου χρηματικού ποσού, σε εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις.
Απαντα ταύτα, με γνώμονα πάντοτε το αληθές δημόσιο συμφέρον αλλά και το εύλογο συμφέρον της Ομάδας και της τοπικής κοινωνίας που αντιπροσωπεύει, η οποία εξ αρχής προθυμοποιήθηκε αυτοβούλως να εντοπίσει, να βεβαιώσει και να εξοφλήσει προσηκόντως όλες τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της και που συνεχίζει αδιάλειπτα να συνεργάζεται με τις Αρχές,
Σας υπενθυμίζουμε έτι περαιτέρω ότι έχουμε εγκαίρως θέσει υπόψη σας όλα τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας για την προσήκουσα διενέργεια των κατά νόμο ενεργειών σας και έχουμε συνδράμει τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες σε παν αίτημα ή διευκρίνιση, την οποία και εκ μέρους ημών αιτήθηκαν.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Τηρώντας ακλόνητη την εμπιστοσύνη στην κοινωνική σας ευαισθησία, καθώς και στην προσήλωση με την οποία καλείσθε να επιτελέσετε, ίσως στη δυσκολότερη χρονική συγκυρία από καταβολής της νεότερης ελληνικής δημοκρατίας, τον ρόλο του θεματοφύλακα της εύθραυστης δημοσιονομικής ευρυθμίας της Χώρας, τελούμε εν αναμονή των ενδεδειγμένων ενεργειών Σας, ως και αναλογών ενεργειών-πράξεων των αρμοδίων Οικονομικών Αρχών και θέτουμε εαυτόν στη διάθεση αυτών, και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μας, καθώς και την προηγούμενη ακρόαση μας, εφόσον κριθεί αναγκαίο, κατά την ρητή επιταγή του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος, προς συνεπικουρία του δύσκολου και απαιτητικού τους έργου.
        Για την Εταιρεία
Νέα Ιωνία Βόλου, 8/8/2012
ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

1 σχόλιο :

  1. Αν μετά από αυτό το υπόμνημα αμφισβητεί κάποιος τον Πάτση και δεν πάρει διαρκείας απλά ας το βουλώσει και ας μας αδειάσει τη γωνιά!

    ΑπάντησηΔιαγραφή